Prezes ELEKTRIX Sp. z o. o.

Wywiady z Prezesem Elektrix

Elektrix

Elektrix Sp. z o.o.

Prezes Elektrix

Adres
ul. Bukietowa 5 lok. U1
02-650 Warszawa

Telefon
tel./fax +48 22 844 71 33
tel./fax +48 22 844 17 65

E-mail
elektrix@elektrix.com.pl

Infolinia*: +48 22 844 71 33

Wywiady z Prezesem Elektrix

Prezes Elektrix jest otwarty dla mediów i na bieżąco stara się utrzymywać kontakt z potencjalnymi odbiorcami. Jak sam często twierdzi - kontakt i feeling jest najważniejszy. Na tej podstronie skupiamy zatem naciekawsze wywiady udzielone przez Prezesa Elektrix dla różnych gazet i portali w tym m.in. Gazeta Prawna, Puls Biznesu, Money.pl, WNP.pl.

Prezes Elektrix Andrzej Wilamowski o energii odnawialnej
Wywiad który udzielił Andrzej Wilamowski prezes firmy energetycznej Elektrix serwisowi pulsenergii.pl 28 marca 2015r. W wywiadzie Andrzej Wilamowski omawia tematykę oźe w tym w szczególności fotowoltaikę która w jego opinii ma w Polsce szerokie pole popisu.

Prezes Elektrix Andrzej Wilamowski o 14 latach na rynku energetycznym
Szczery wywiad który udzielił Andrzej Wilamowski prezes Elektrix serwisowi na łamach portalu pulsenergii.pl. W wywiadzie dowiemy się o początkach firmy na rynku, sposobie funkcjonowania oraz planach na najbliższą przyszłość firmy z Warszawy.

Prezes Elektrix - gaz ziemny moze byc tanszy
Wywiad który udzielił Prezes Elektrix Michał Wilamowski dla Gazety Prawnej w sierpniu 2015r. Omawia rynek gazu ziemnego oraz możliwości jego rozwinięcia.

Prezes Elektrix - poszerza horyzonty w handlu transgranicznym
Prezes Elektrix udzielił wywiadu portalowi Puls Biznesu w którym przedstawia ofertę firmy oraz jej osiągnięcia na rynku w ostatnich latach. Elektrix to spółka która rozszerza swoje wpływy w handlu transgranicznym, gruntując sobie pozycję na tynku europejskim.

Prezes Elektrix - rośnie konkurencja wśród spólek obrotu

Zobacz również: Oferta Elektrix, Prezes Elektrix, Wywiady Prezesa Elektrix

Wywiad Prezes Elektrix Andrzej Wilamowski

Jak Pan ocenia rozwój energii odnawialnej w Polsce?

Ocena musi, z konieczności być złożona i zniuansowana, jest ewidentne, że nasz kraj – w przeciwieństwie do krajów UE – podchodzi bardzo ostrożnie do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Polska nakłada restrykcyjne wymagania w zakresie uzyskiwania finansowania przez inwestycje w energetykę odnawialną dlatego trudno oczekiwać, że w naszym kraju nastąpi boom podobny do tego jaki obserwowaliśmy w Niemczech. Nie możemy jednak zapominać, że należymy do UE i musimy realizować jej cele a to oznacza, że mamy obowiązek osiągnąć 15% udziału energii odnawialnej do roku 2020 nie wątpię, ze ten cel zostanie zrealizowane.

Jaki – według Pana wiedzy - rodzaj energii odnawialnej ma szanse w Polsce się rozwinąć?

Nie ulega wątpliwości, że największym zainteresowaniem wśród firm cieszy się energetyka wiatrowa, której moc zainstalowana wynosi już 4 GW. Jest to związane z układem terenu w naszym kraju. Wiadomo, że proces inwestycji jest skomplikowany to jednak możliwości realizacji efektywnego wykorzystania tego typu projektów, a także systematyczny wzrost wydajności turbin wiatrowych są dla inwestorów zadowalające. Sądzę, że Polsce możliwy jest także rozwój fotowoltaiki, szczególnie tej rozproszonej, jednak w dużym stopniu jest to uzależnione od ciągłości systemowego wsparcia w zakresie warunków finansowania.

A jakie przeszkody ekonomiczne i społeczne dostrzega Pan w rozwoju energii odnawialnej w Polsce?

Te same co w innych dziedzinach; przeszkody związane są z pozyskaniem atrakcyjnych i w miarę korzystnych warunków finansowania, ponieważ bez subsydiów energetyka odnawialna nie nigdy nie będzie w stanie konkurować z konwencjonalnymi źródłami wytwarzania, dla których paliwem jest np. węgiel. Podaję konkretny przykład; dzisiejszy system zielonych certyfikatów ma zostać utrzymany jedynie do końca bieżącego roku, a od roku 2016 wprowadzony zostanie system aukcyjny w ramach, którego inwestorzy będą konkurować między sobą projektami, aby uzyskać gwarantowane wsparcie finansowe na okres 15 lat. Firmy w tej chwili dysponują tylko statystycznymi szacunkami tego jakiej wysokości wsparcia mogą oczekiwać inwestorzy, a niepewność wstrzymuje inwestycje.

Istnieją także przeszkody natury społecznej np. obywatele protestują często przeciwko wiatrakom, ale fotowoltaika cieszy się raczej dość dużą popularnością.

Jak – Pana zdaniem - należy zrobić aby te przeszkody zminimalizować?

Jestem przekonany, że wynik pierwszych aukcji, które ma ogłosić Prezes URE w roku 2016 jasno pokażą na jakie wsparcie mogą liczyć inwestorzy OZE w następnych latach co ukształtuje i zdeterminuje dynamikę rozwoju tych źródeł przez kolejne lata. Zminimalizuje to dzisiejszą niepewność, która jest główną przyczyną wstrzymania procesów inwestycyjnych co z kolej umożliwi uruchomienie budżetu na te projekty dla prywatnego kapitału. Samo upowszechnienie obecności OZE w polskim krajobrazie także wpłynie pozytywnie na wizerunek energetyki odnawialnej w społeczeństwie.

Jest Pan prezesem firmy Elektrix. Czy Pana firma ma zamiar inwestować w sektorze energii odnawialnej ?

Muszę zaznaczyć, że firma Elektrix Sp. z o. o. koncentruje swoją działalność w sferze handlu energią elektryczną i gazem ziemnym co umożliwiło jej zdobycie dominującej pozycji jako dostawcy energii w Polsce. Firma w najbliższych latach utworzy i wprowadzi w życie kilka interesujących projektów OZE, które mają szanse stać się flagowe z perspektywy rozwoju branży i pokazać nasze pozytywne zaangażowanie w czystą energetykę.

⇐ ELEKTRIX